Skills Accelerator Mellon

O Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon, είναι μία βραβευμένη κοινωνική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας που καταγράφει εντυπωσιακά μετρήσιμα αποτελέσματα με 1 στους 2 ωφελούμενους να βρίσκει εργασία βάσει του επαγγελματικού του στόχου.

Η επιτυχία του Επιταχυντή Mellon βασίζεται κυρίως στην καινοτόμο – ολιστική – εξατομικευμένη ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων που μεταφέρει άμεσα αξιοποιήσιμη θεωρητική και πρακτική γνώση, βάσει του «θέλω και μπορώ» κάθε ανθρώπου ατομικά, επιτυγχάνοντας έτσι το ταίριασμα επαγγελματικού προφίλ με την επιθυμητή θέση εργασίας και την απευθείας διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα δομείται σε:

 • Εντατικούς Κύκλους Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων (25 άτομα / ανά κύκλο / ανά τρίμηνο / min 65 ώρες ανά συμμετέχοντα)
 • Ανοιχτά Σεμινάρια Επαγγελματικών Δεξιοτήτων με θεματικές στοχευμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας (~200 συμμετέχοντες ανά σεμινάριο)

Ειδικότερα για τους Εντατικούς Κύκλους, προβλέπονται (και προσαρμόζονται βάσει των ειδικών αναγκών και τη στόχευση των συμμετεχόντων):

 • Διάγνωση αναγκών με εξειδικευμένους συμβούλους από το χώρο της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Αγοράς Εργασίας και της Ψυχολογίας
 • Κατανόηση της αξίας των διαθέσιμων δυνατών σημείων και δεξιοτήτων για εφαρμογή σε συγκεκριμένες επαγγελματικές προοπτικές
 • Διερεύνηση επιλογών / διαδρομών προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Προσδιορισμό επαγγελματικού στόχου και δεξιοτήτων που τον εξυπηρετούν
 • Διαμόρφωση Οδικού Χάρτη (δυναμικός για να ανταποκρίνεται συνεχώς στις εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων)
 • Εντατική Επαγγελματική Κατάρτιση / Συμβουλευτική βάσει οδικού χάρτη σε soft skills και hard skills όπως αυτά θα προκύπτουν από τον οδικό χάρτη κάθε ωφελούμενου. Η υλοποίηση του κύκλου περιλαμβάνει εξατομικευμένες και ομαδικές συμβουλευτικές, mentoring/coaching, πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις, κ.α.
 • Δημιουργία νέου βιογραφικού σημειώματος
 • Προσομοίωση Συνέντευξης: Έμπειρα Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, πραγματοποιούν συνεντεύξεις με τους ωφελούμενους βάσει του επαγγελματικού στόχου και της θέσης που διεκδικούν και στη συνέχεια τους παρέχουν ανατροφοδότηση για τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες τους.

Μέχρι σήμερα, ο επιταχυντής δεξιοτήτων Mellon:

 • Καταγράφει υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας όσων έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα (άνω των 50%).
 • Ενίσχυσε τις επαγγελματικές δεξιότητες 2.775 ατόμων μέσω των 27 ανοιχτών σεμιναρίων που διοργανώθηκαν.
 • Έχει προσφέρει 11.376 διδακτικές ώρες εξατομικευμένων συμβουλευτικών.
 • Η Equal Society μέτρησε τον κοινωνικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας και βρήκε ότι για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στο πρόγραμμα παράγονται 1,68€ κοινωνικής ωφέλειας. (1:1,68).
 • Εξασφάλισε δωρεές από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την επέκταση του προγράμματος.
 • Βραβεύθηκε στα Education Business Awards 2016.
 • Επιλέχθηκε ως καλή πρακτική από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα I-LINC, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και της επιχειρηματικότητας, όπως και σε πληθώρα δικτύων και έργων υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Προσέφερε on the job training σε ειδικότητες σέρβις, μπουφέ, μαγειρικής σε συνεργασία με την Palmie Bistro.
 • Αναπτύσσει και συντονίζει ένα ενεργό δίκτυο εθελοντών, διακεκριμένων επαγγελματιών και προσωπικοτήτων, (CEOs, Ακαδημαϊκοί, Εκπαιδευτές κ.λπ.).

Η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας και του αντίκτυπου του Επιταχυντή Mellon, όπως σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Κοιν.Σ.Επ. knowl οδήγησε στην επιλογή της από το Prince’s Trust International (Πρίγκηπα Κάρολου) ως delivery partner για την υλοποίηση του διεθνούς μεγάλης κλίμακας προγράμματος στην Ελλάδα με σκοπό την υποστήριξη νέων (NEETs risk group) που δεν έχουν ούτε εκπαίδευση και ούτε δουλειά αλλά διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.